Privacyverklaring Via Irene coaching

Als je bij ons een coachingstraject, wandeling of training gaat doen, vertrouw je persoonlijke gegevens aan ons toe. Wij waarderen dit vertrouwen en zullen je gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe Via Irene coaching omgaat met jouw persoonsgegevens.

Via Irene coaching is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83185739.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via Irene coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt ofwel wij deze gegevens met jouw toestemming doorkrijgen van jouw werkgever die onze opdrachtgever is. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of door het invullen van het contactformulier op deze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Via Irene coaching verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de

rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en met de volgende doelen:

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Verzenden van onze nieuwsbrief

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Via Irene coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Via Irene coaching daartussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Via Irene coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Via Irene coaching houdt zich aan de internationale ethische code voor coaches van de NOBCO (Nederlandse Orde van beroepscoaches). Dit betekent dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Informatie aan de werkgever wordt alleen gedeeld met toestemming van cliënt of deelnemer.

Aan de aard van ons werk is verbonden dat er soms sprake is van schriftelijke verslagen van coaching. Deze worden opgeslagen in afgesloten kasten en/of in een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Als extra bescherming slaan wij deze documenten op onder voornaam of initialen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Via Irene coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Via Irene coaching verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

De website van Via Irene coaching verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden. De website en e-mail van Via Irene coaching wordt gehost door Hostnet. Als je contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Op het moment dat je contact opneemt met Via Irene coaching via mail, dan worden die gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver.

Cookies

Via Irene coaching maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via Irene coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze dienst zoveel mogelijk kunnen aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik- ermee.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Via Irene coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt daartoe een verzoek indienen per e-mail naar irene@via-irene.nl.

Klachten

Via Irene coaching wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die wij doen, kun je contact opnemen met Irene Reekers per mail aan irene@via-irene.nl, of telefonisch 06- 23365262.